14. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

9. 12. 2020
objavljeni podaci: 9. 12. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića kojom PD PS BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o mjeriteljstvu BiH i Prijedlog zakona o zvaničnom vremenu u BiH, kako bi se blagovremeno realizirale obaveze iz Programa rada Vijeća ministara BiH za 2020., br.: 01-50-1-2174/20 od 5.11.2020.