14. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

9. 12. 2020
objavljeni podaci: 9. 12. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića kojom PD PS BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative, u skladu sa Zakonom o statistici BiH, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH, kako bi se popis mogao obaviti najkasnije do 2023., br.: 01-50-1-2173/20 od 5.11.2020.