14. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

9. 12. 2020
objavljeni podaci: 9. 12. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića kojom PD PS BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 6 mjeseci od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog okvirnog zakona o Prostornom planu BiH za period od 2020. do 2040. godine, kako bi se na nivou BiH okvirno utvrdile dugoročne osnove organizacije, uređenja, korištenja i zaštite prostora BiH u skladu s njenim prirodnim, ekološkim i kulturnim potencijalima, br.: 01-50-1-2171/20 od 5.11.2020.