14. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

9. 12. 2020
objavljeni podaci: 9. 12. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića kojom PD PS BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i uputi u parlamentarnu proceduru revidirani Prijedlog zakona o elektronskim komunikacijama i elektronskim medijima u BiH, koji će biti usklađen s pravnom tečevinom EU i preporukama Pododbora za inovacije, informaciono društvo, socijalnu politiku i javno zdravstvo, te uz uvažavanje ranijih sugestija iz mišljenja nadležnih institucija, br.: 01-50-1-2166/20 od 5.11.2020.