14. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

9. 12. 2020
objavljeni podaci: 9. 12. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića kojom PD PS BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi novi Prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH, kako bi se izvršila harmonizacija ovog propisa s novom regulativom EU, te ova oblast uskladila s postojećom situacijom uzrokovanom pandemijom COVID-19, br.: 01-50-1-2163/20 od 5.11.2020.