14. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

9. 12. 2020
objavljeni podaci: 9. 12. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića kojom PD PS BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da najmanje jednom mjesečno dostavlja PS BiH ažuriranu informaciju o stanju u BiH u vezi sa COVID-19 i preduzetim mjerama kriznih štabova na svim nivoima vlasti, te daljnjim mjerama koje Vijeće ministara BiH planira preduzeti, br.: 01-50-1-2162/20 od 5.11.2020.