14. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

9. 12. 2020
objavljeni podaci: 9. 12. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Mire Pekić i Branislava Borenovića kojom PD PS BiH obavezuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana pripremi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kojim bi se smanjila stopa PDV-a na sve pružene usluge u turizmu, ugostiteljstvu i putničkom saobraćaju sa 17 na 5%, br.: 01-50-1-1965/20 od 8.10.2020.