14. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

9. 12. 2020
objavljeni podaci: 9. 12. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kojovića, Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta i Aide Baručije kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 10 dana od dana usvajanja ove inicijative počne koordinaciju s nadležnim organima entiteta i kantona s cilјem omogućavanja izučavanja nacionalne grupe predmeta svim učenicima koji to žele, upisivanja naziva zvaničnih jezika u BiH u svu školsku dokumentaciju u skladu s nazivima navedenim u Općem okvirnom sporazumu za mir u BiH, te ukidanja svih drugih oblika diskriminacije u osnovnim i srednjim školama u BiH, br.: 01-50-1-1797/20 od 9.9.2020.