14. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

9. 12. 2020
objavljeni podaci: 9. 12. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Zlatana Begića kojom PD PS BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da pokrene postupke neophodne za uspostavljanje novog ministarstva u Vijeću ministara BiH – Ministarstva za dijasporu, br.: 01-50-1-1816/20 od 15.10.2020.