14. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

9. 12. 2020
objavljeni podaci: 9. 12. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Zlatana Begića kojom PD PS BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da, u saradnji s Rektorskom konferencijom i HEA BiH, te drugim nadležnim institucijama/organima/ustanovama u roku od 3 mjeseca pripremi i u proceduru za usvajanje uputi izmjene i dopune Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH, br.: 01-50-1-1815/20 od 15.10.2020.