14. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

9. 12. 2020
objavljeni podaci: 9. 12. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Zlatana Begića kojom PD PS BiH zadužuje MVP BiH da, u skladu sa svojim nadležnostima i u saradnji s drugim nadležnim državnim institucijama i udruženjima građana – žrtava zločina na Kapiji počinjenog 25.5.1995. u Tuzli, na najvišem institucionalnom nivou uspostavi kontakt i organizira zvanične posjete predstavnika udruženja žrtava ovog zločina i državnih institucija BiH državama koje su primile brojne ranjenike – žrtve ovog zločina, te da organizira zvanični prijem u BiH za predstavnike tih prijateljskih država, br.: 01-50-1-1774/20 od 15.10.2020.