14. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

9. 12. 2020
objavljeni podaci: 9. 12. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Zlatana Begića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH, nadležna ministarstva u Vijeću ministara BiH i druge nadležne institucije/organi da osiguraju potrebna finansijska sredstva i provedu zakonske procedure neophodne za angažman/zapošljavanje nedostajućeg, odnosno potrebnog br. pripadnika Granične policije BiH, br.: 01-50-1-1772/20 od 15.10.2020.