14. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

9. 12. 2020
objavljeni podaci: 9. 12. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu amandmana poslanice Alme Čolo na Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti BiH (predlagači poslanici: Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić), br.: 01-02-1-2573/17 od 15.10.2020. - Ponovljen (Drugi krug)