11. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

23. 7. 2020
objavljeni podaci: 23. 7. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative poslanika Kluba SDA koja glasi: Na osnovu čl. 8. Poslovnika PD PS BiH podnosimo poslaničku inicijativu kojom PD PS BiH, u skladu s čl. 35. Zakona o Vijeću ministara BiH, obavezuje Vijeće ministara BiH da u roku od 90 dana pripremi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji BiH, i to na način da se Sudska policija BiH osniva kao osnovna organizaciona jedinica u sastavu Suda BiH, br.: 01-50-1-1229/20 od 22.6.2020.