11. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

23. 7. 2020
objavljeni podaci: 23. 7. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative: Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta, Predraga Kojovića i Aide Baručije, koja glasi: Na osnovu čl. 8. Poslovnika PD PS BiH podnosimo poslaničku inicijativu kojom se sugerira nadležnim državnim i entitetskim institucijama, odnosno institucijama BD (vlade i zakonodavna tijela) da pripreme i usvoje izmjene i dopune zakona o parničnom postupku, na način da se u njih inkorporiraju odredbe o oslobođenju od plaćanja troškova postupka koji obuhvata i iznos koji bi se stranci priznao na ime nagrade advokatu u slučaju kada stranke zastupa javno pravobranilaštvo, a u skladu sa sudskom praksom ESLJP, br.: 01-50-1-1222/20 od 19.6.2020.