11. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

23. 7. 2020
objavljeni podaci: 23. 7. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka na temu: Praćenje realizacije preporuka revizije učinka, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, br.: 01/4-16-10-885/20 od 5.5.2020. - glasanje o prijedlogu zaključka iz Mišljenja Komisije za finansije i budžet - Prvi krug