11. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

23. 7. 2020
objavljeni podaci: 23. 7. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: Pravna zaštita u postupcima javnih nabavki pred Uredom za razmatranje žalbi BiH, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, br.: 01/4-16-10-2256/19 od 26.12.2019. - glasanje o prijedlogu zaključka iz Mišljenja Komisije za finansije i budžet - Prvi krug