11. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

23. 7. 2020
objavljeni podaci: 23. 7. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti BiH, predlagači: poslanici Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić, br.: 01-02-1-2573/17 od 19.6.2019. (prvo čitanje)