12. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

15. 9. 2020
objavljeni podaci: 15. 9. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH, koje predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Vlade Švicarske Konfederacije, koju predstavlja SECO, u vezi s odobravanjem finansijskog doprinosa u formi donacije za Projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Gradišci, br.: 01,02-21-1-1711/20 od 26.8.2020.; glasanje o objedinjavanju glasanja o tačkama 30-32 - Prvi krug