12. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

15. 9. 2020
objavljeni podaci: 15. 9. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Prijedlog zaključka poslanika Aide Baručije, Branislava Borenovića, Dženana Đonlagića, Edite Đapo, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković-Lepić, Saše Magazinovića i Šemsudina Mehmedovića koji glasi: Zadužuje se Vijeće ministara BiH da PD PS BiH dostavi na razmatranje Informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH za period januar–avgust 2020, te da ona bude razmatrana uz prisustvo rukovodilaca svih nadležnih organa i institucija za migracije i azil u BiH, br.: 01-50-1-1749/20 (veza br.: 01-50-1-15-12/20) od 2.9.2020.