12. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

15. 9. 2020
objavljeni podaci: 15. 9. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Alme Čolo, koja glasi: Na osnovu čl. 8. Poslovnika PD PS BiH podnosim poslaničku inicijativu kojom PD PS BiH zadužuje Vijeće ministara BiH, odnosno nadležno Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, da u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative provede Odluku 854/2017 UNCAT iz avgusta 2019., što je jedan od prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, br.: 01-50-1-1567/20 od 28.7.2020.