12. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

15. 9. 2020
objavljeni podaci: 15. 9. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije BiH za provođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2018., podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, br.: 01,02,03-37-1656/20 od 17.8.2020. - Prvi krug