12. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

15. 9. 2020
objavljeni podaci: 15. 9. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi poslanika Kluba SDA koja glasi: Na osnovu čl. 8. Poslovnika PD PS BiH, podnosimo poslaničku inicijativu kojom PD PS BiH, u skladu s čl. 35. Zakona o Vijeću ministara BiH, obavezuje Vijeće ministara BiH da u roku od 90 dana pripremi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji BiH, i to na način da se Sudska policija BiH osniva kao osnovna organizaciona jedinica u sastavu Suda BiH, br.: 01-50-1-1229/20 od 24.7.2020. - glasanje o poslaničkoj inicijativi - Drugi krug