12. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

15. 9. 2020
objavljeni podaci: 15. 9. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi: Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta, Predraga Kojovića i Aide Baručije, koja glasi: Na osnovu čl. 8. Poslovnika PD PS BiH, podnosimo poslaničku inicijativu kojom se sugerira nadležnim državnim i entitetskim institucijama, odnosno institucijama BD BiH (vladama i zakonodavnim organima) da pripreme i usvoje izmjene i dopune zakona o parničnom postupku, na način da se u njih inkorporiraju odredbe o oslobađanju od plaćanja troškova postupka koji obuhvata i iznos koji bi se stranci priznao na ime nagrade advokatu u slučaju kada stranke zastupa javno pravobranilaštvo, a u skladu sa sudskom praksom ESLJP, br.: 01-50-1-1222/20 od 24.7.2020.