9. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

8. 7. 2020
objavljeni podaci: 8. 7. 2020

Glasanje

Odbijen

Delegatskoj inicijativi Denisa Bećirovića - Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića koja glasi: „Na osnovu člana 9. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16), podnosim delegatsku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi amandman kojim se mijenja član VI. stav (1) Ustava BiH tako da Ustavni sud BiH ima 12 članova, od kojih predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, nakon konsultacija s Predsjedništvom BiH, bira šest članova Ustavnog suda BiH“, broj: 02-50-6-430/20 od 14. 2. 2020; - Prvi krug