20. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

25. 5. 2021
objavljeni podaci: 25. 5. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o prijedlogu Kolegija da se obavi glasanje u paketu o imenovanju sledećih kandidata s rang-listi: Elvira Lemeša iz bošnjačkog naroda, Valentine Rupčić iz hrvatskog naroda, Rajka Radovanovića iz srpskog naroda i Slavka Roliha iz reda ostalih - Prvi krug