20. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

25. 5. 2021
objavljeni podaci: 25. 5. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o modificiranoj poslaničkoj inicijativi Predraga Kojovića, Mirjane Marinković- Lepić, Aide Baručije i Damira Arnauta kojom se predlaže Vijeću ministara BiH da, u roku od 180 dana, formira centralni nabavni organ, u skladu s čl. 4. st. 2. Zakona o javnim nabavkama i čl. 2. Pravilnika o provođenju postupka zajedničke javne nabavke i osnivanju centralnog nabavnog organa, br.: 01-50-1-684/21 od 29.4.2021. - Drugi krug