20. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

25. 5. 2021
objavljeni podaci: 25. 5. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka iz Mišljenja Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH o poslaničkoj inicijativi Aide Baručije, Branislava Borenovića, Dženana Đonlagića, Edite Đapo, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković-Lepić, Saše Magazinovića i Šemsudina Mehmedovića „kojom se traži da Udarna grupa za borbu protiv trgovine ljudima i organizirane ilegalne imigracije, putem Ministarstva sigurnosti BiH i Vijeća ministara BiH, dostavi PS BiH izvještaj o radu za period 2018–2020. godina“, koji glasi: „Obavezuje se Vijeće ministara BiH da PS BiH dostavi izvještaj o radu Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i organizirane ilegalne imigracije za period 2018-2020. godina, uključujući i 2020. godinu.“, br.: 01-50-1-496/21 od 29.4.2021. - Drugi krug