20. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

25. 5. 2021
objavljeni podaci: 25. 5. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH, predlagači: poslanice Mirjana Marinković-Lepić i Aida Baručija (zakon u prvom čitanju), br.: 01-02-1-567/21 od 29.4.2021. - Drugi krug