20. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

25. 5. 2021
objavljeni podaci: 25. 5. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Jasmina Emrića povodom rasprave o interpelaciji poslanika: Predraga Kojovića, Nermina Nikšića, Aide Baručije, Saše Magazinovića, Nade Mladine, Zukana Heleza, Mirjane Marinković- Lepić i Damira Arnauta, koji glasi: „PD PS BiH traži od Vijeća ministara BiH da u roku od 60 dana pripremi i dostavi na razmatranje i usvajanje Plan saniranja ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom COVID-19 i oporavka privrede u BiH za period 2021–2025“, br.: 01-50-1-756/21 od 29.4.2021.; glasanje o Prijedlogu zaključka poslanika Jasmina Emrića - Drugi krug