20. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

25. 5. 2021
objavljeni podaci: 25. 5. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu poslanika Dragana Mektića koji glasi: „Predlažem inicijativu za dopunu dnevnog reda 19. sjednice PDPSBiH koja glasi: Zadužuje se Vijeće ministara BiH da u roku od sedam dana PD PS BiH dostavi Program reformi za 2019. godinu (odbrane) i Program reformi odbrane za 2020. godinu (usvojen od nadležne komisije) kao i dokument NATO, isti koji je tokom aprila ove godine dostavljen Misiji BiH u Briselu“, br.: 01-50-1-916/21 od 29.4.2021. - Drugi krug