20. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

25. 5. 2021
objavljeni podaci: 25. 5. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Da li će se raspravljati o tačkama 23 i 24 u odsustvu predlagača - Prvi krug