19. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

28. 4. 2021
objavljeni podaci: 28. 4. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o davanju saglasnosti za ratifikaciju materijala iz tačaka od 32. do 35. - Prvi krug