19. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

28. 4. 2021
objavljeni podaci: 28. 4. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kojovića, Mirjane Marinković- Lepić, Aide Baručije i Damira Arnauta kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da, u roku od 90 dana, formira centralni nabavni organ, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o provođenju postupka zajedničke javne nabavke i osnivanju centralnog nabavnog organa, br.: 01-50-1-684/21 od 23.3.2021; usvajanje modificirane Inicijative - Prvi krug