19. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

28. 4. 2021
objavljeni podaci: 28. 4. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Prijedlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH, br.: 01,02-02-1-478/21 od 23.2.2021. - Prvi krug