19. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

28. 4. 2021
objavljeni podaci: 28. 4. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o objedinjavanju rasprave o tačkama od 32. do 35., uključujući i tačku 35. - Prvi krug