Za bržu i pregledniju priču
Na ovoj su stanici dostupne informacije o Parlameteru, objave za medije te vizualni materijali. Sve je ponuđeno na slobodno korištenje. Izravne upite za izjave i/ili intervjue uputite na adresu info@javnarasprava.ba, odazvat ćemo se brzo i s veseljem.