5. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

26. 2. 2020
objavljeni podaci: 26. 2. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma od tačke 38. do 45. - Drugi krug