5. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

26. 2. 2020
objavljeni podaci: 26. 2. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kojovića, koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 79/14, 81/15, 97/15), podnosim poslaničku inicijativu kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da uradi analizu propusnosti državne granice Bosne i Hercegovine i opremljenosti Granične policije za bolju kontrolu granica”, broj: 01-50-1- 1519/19 od 23. 8. 2019 Usvajanju inicijative - Prvi krug