5. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

26. 2. 2020
objavljeni podaci: 26. 2. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, broj: 05/7-39-1-289/20 od 31. 1. 2020 Usvajanju Izvještaja, uz zaključak: "Da je neophodno stvoriti adekvatnu logističku podršku za rad u punom kapacitetu i afirmaciju prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, u skladu sa zakonskim nadležnostima." - Prvi krug