3. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

16. 1. 2020
objavljeni podaci: 16. 1. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj – detaljna analiza rada Izvozno-kreditne agencije BiH s posebnim naglaskom na poslovanje s „Unis“ – fabrikom cijevi Derventa, s prijedlogom mjera za rješavanje problema u radu ove agencije, podnosilac: Upravni odbor Izvozno-kreditne agencije BiH, broj: 01-50-1-15-50/17 od 17. 5. 2018; Usvajanju Izvještaja, sa zaključkom i mišljenja Komisije za vanjsku trgovinu i carine - Prvi krug