3. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

16. 1. 2020
objavljeni podaci: 16. 1. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji Bosne i Hercegovini, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-489/19 od 27. 5. 2019. (prvo čitanje); - Prvi krug