8. hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

15. 7. 2020
objavljeni podaci: 15. 7. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zakljuěka poslanika: Aide Baruěije, Jasmina Emrięa, Mirjane Marinkovię-Lepię i Damira Arnauta povodom rasprave o Prijedlogu zakona o BudĂetu institucija Bosne i Hercegovine i meĜunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu koji glasi: áZaduĂuje se Vijeęe ministara BiH Taěka dnevnog reda da sve ranije usvojene odluke u 2020. godini o novom zapošljavanju stavi van snage, te da se svako novo zapoĀljavanje vrĀi samo u sluěaju da je to neophodno za funkcioniranje institucije koja podnosi obrazložen i SRWNULMHSOMHQ]DKWMHY9LMHüXPLQLVWDUD%L+³EURMRG 2020. Prijedlogu zakljuěka poslanika: Aide Baruěije, Jasmina Emrięa, Mirjane Marinkovię-Lepię i Damira Arnauta povodom rasprave o Prijedlogu zakona o BudĂetu institucija Bosne i Hercegovine i meĜunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu - Drugi krug