10. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

7. 7. 2020
objavljeni podaci: 7. 7. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, podnosim poslaničku inicijativu – zadužuje se Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative usvoji izmjene i dopune Pravilnika o plaćama, dodacima i naknadama osoblja DKP-a BiH na način da u njemu precizira da u zemlji prijema u kojoj Bosna i Hercegovina posjeduje zgradu rezidencije, bilo u svom vlasništvu ili na drugi način (vremenski ograničeno ili trajno korištenje i slično), šef datog DKP-a BiH nema pravo na najam stambenog i garažnog prostora”, broj: 01- 50-1-1341/20 od 2. 7. 2020 Usvajanju inicijative - Prvi krug