10. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

7. 7. 2020
objavljeni podaci: 7. 7. 2020

Glasanje

Odbijen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika: Mirka Šarovića, Dragana Mektića, Mire Pekić, Branislava Borenovića, Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta, Nermina Nikšića, Saše Magazinovića, Nade Mladine i Zukana Heleza za iniciranje glasanja o rekonstrukciji Vijeća ministara BiH (smjena zamjenika ministra civilnih poslova BiH), broj: 01-50- 1-924/20 od 11. 6. 2020 Zahtjevu za rekonstrukciju Savjeta ministara BiH (smjena zamjenika ministra civilnih poslova BiH, g. Siniše Ilića) - Ponovljen (Drugi krug)