10. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

7. 7. 2020
objavljeni podaci: 7. 7. 2020

Glasanje

Odbijen

Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona Bоsne i Hercegovine, predlagači: poslanici Saša Magazinović, Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović, broj: 01-02-1-1955/18 od 29. 3. 2019, skraćeni postupak, s Izvještajem Ustavnopravne komisije; Izvještaju Ustavnopravne komisije - Prvi krug