10. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

7. 7. 2020
objavljeni podaci: 7. 7. 2020

Glasanje

Odbijen

Zahtjev poslanika: Nikole Lovrinovięa, Predraga KoĂula, Borjane KriĀto, Darijane Filipovię, Mije Matanovięa, Adila Osmanovięa, Safeta Softięa, Alme Ěolo, ÿemsudina Dedięa, Halida Genjca, Nermina Mandre, ÿemsudina Mehmedovięa, Edina MuĀięa i Denisa Zvizdięa za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s ělanom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-1263/20 od 26. 6. 2020; Prijedlogu zakljuěka poslanika Nikole Lovrinovięa - Prvi krug