13. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

14. 10. 2020
objavljeni podaci: 14. 10. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju između BiH i Evropske investicione banke, naknadno izmijenjen Amandmanom broj 1 (Ugovor o finansiranju) – Distribucija električne energije u BiH – C (Fi 82.304 – SERAPIS 2010 – 0562), br.: 01,02-21-1-1872/20 od 23.9.2020.