13. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

14. 10. 2020
objavljeni podaci: 14. 10. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Zlatana Begića kojom PD PS BiH zadužuje Vijeće ministara da, u saradnji s PS BiH, pokrene postupke neophodne za uspostavljanje novog ministarstva u Vijeću ministara BiH – Ministarstva za dijasporu, br.: 01-50-1-1816/20 od 14.9.2020.