13. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

14. 10. 2020
objavljeni podaci: 14. 10. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Zlatana Begića kojom PD PS BiH zadužuje Vijeće ministara da, u saradnji s Rektorskom konferencijom i HEA BiH, te drugim nadležnim institucijama/organima/ustanovama u roku od 3 mjeseca pripremi i u proceduru za usvajanje uputi izmjene i dopune Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH, br.: 01-50-1-1815/20 od 14.9.2020.